mandag 13. juli 2009

Fun 2 Stamp

Da er vi i gang med utfordringsbloggene våre, og jeg håper vi skaper masse inspirasjon med utfordringene våre! Dere må gjerne kombinere våre utfordringer med andre blogutfordringer, og dere står helt fritt til å lage ATC, Tag, Kort, Skinny, Inches, LO'er.....simpelthen ALT er lov! Det eneste vi forlanger er at dere bruker minst ett stempel på deres bidrag. Tema vil bli lagt ut hver torsdag, og utfordringen står en uke!

Lykke til!

Time to start our challengeblogs, and I hope we give you a lot of inspiration with our challenges! You can combind our challenges with other blogchallenges, and you can make what you feel like making! Layouts, ATC, Tags, Cards, Skinny's, Inches....EVERYTHING is alowed! The only thing we ask for, is for you to use at least one stamp on you entry. The themes will come out every Thursday, and stay for a week!

Good luck!

Ingen kommentarer: